Acte Préalable how to buy | contact us
Acte Préalable The perfect introduction to polish classical music
New Releases
AP0379
AP0385
AP0389
AP0390
AP0391
AP0392
AP0393
AP0394
AP0395
AP0396
AP0397
AP0398
AP0399
AP0400
AP0401
AP0402
AP0403
AP0404
AP0405
AP0406
AP0407
AP0408-09
AP0410
AP0411
AP0412
AP0413
AP0414
AP0415
AP0416
AP0417
AP0419
AP0420
AP0501
Coming soon
Catalogue
Artists Index
Out of Print
Scores
Distributors
How to buy
Contact us
Links
Credits


Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 7
New Release
AP0391 , DDD - TT: 58'58"
Copyright (R)2016/17, (C)1 V 2017
World Premiere Recording


 1. Otton Mieczysław Żukowski - Bogarodzica (Mother of God)
 2. Otton Mieczysław Żukowski - Introit z Piątej Mszy Polskiej (Introit from Polish Mass no. 5) op. 81
 3. Otton Mieczysław Żukowski - Zawitaj Królowo! (Welcome, Queen!)
 4. Otton Mieczysław Żukowski - Ave Maria (Gdy słońce zajdzie...) (When the sun goes down...)
 5. Otton Mieczysław Żukowski - O Przenajświętsza Marjo Dziewico! (Oh Blessed Virgin Mary!)
 6. Otton Mieczysław Żukowski - Bądź pozdrowiona (Hail)
 7. Otton Mieczysław Żukowski - Na Wniebowzięcie N. P. Marji (For the Assumption of Mary into Heaven)
 8. Otton Mieczysław Żukowski - Ave Maria
 9. Otton Mieczysław Żukowski - Módl się za nami (Pray for us)
 10. Otton Mieczysław Żukowski - O Matko Przenajświętsza (Oh Blessed Mother)
 11. Otton Mieczysław Żukowski - W cierpieniu (In suffering)
 12. Otton Mieczysław Żukowski - Salve Regina
 13. Stanisław Żukowski - Pod Twą obronę (Under Your protection)
 14. Aleksander Żukowski - Ratuj Maryo (Help, Mary)
 15. Stanisław Żukowski - Królowo nasza! (Our Queen!)
 16. Otton Mieczysław Żukowski - Na Święto Matki Boskiej Zielnej (For the Feast of St Mary the Virgin)
 17. Otton Mieczysław Żukowski - Przysięga Sodalicji Marjańskiej (The oath of the Sodality of Our Lady)
 18. Otton Mieczysław Żukowski - Bądź pochwalona! (Be praised!)
 19. Otton Mieczysław Żukowski - Hymn Sodalisów (Sodality Hymn)

Koska Beata, mezzo-soprano
Kaczorowski Robert, baritone
Rytel Ewa, organ
.Choir Music Everywhere,
Śnieg Beata, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)